הרשמה כניסה חיפוש

ברוכים הבאים לאתר הכרויות סקס חינם. הכרויות דיסקרטיות, מציאת בן זוג, מציאת בת זוג. כמו כן: ניתן למצוא בן או בת זוג לבילוי, חופשה רומנטית או זוגיות. הכרויות לאנשים סקסיים, אנשים יפים וחופשיים מינית. הכרויות סקס, מילה לא גסה, אנשים רוצים סקס וזה נורמלי. באתר שלנו ניתן למצוא אנשים סטרייטים וטרנסגנדרים, כך גם דו מיניים. אנשים שרוצים להכיר אחד את השני. קצת על סוגי קשר באתר הכרויות דיסקרטיות: קשר דיסקרטי לרוב מתאים לנשואים ונשואות שרוצים לגוון את חיי המין שלהם. קשר שמתאים גם לרוב לאנשים עמידים ומוצלחים בחיים. יש נשים שרוצות חבר או בן זוג עמיד. קשר בילוי מתאים לאלה שרוצים לצאת מן השגרה, לצאת למועדון, לנסוע לחול ביחד, טיול בארץ, קשר דיסקרטי, סטוצים ועוד. כמו כן ניתן למצוא גם זוגיות יפה ואהבה. תהליך הרשמה לאתר הינו פשוט, מהיר ובחינם!

תקנון
תקנון אתר "seeyou"
 • ברוכים הגולשים באתר "seeyou" בכתובת: www.seeyou.co.il (שיקרא להלן: "האתר" וגם/או "seeyou" וגם/או "הנהלת האתר" וגם/או "החברה").
 • הנהלת האתר מודה לך כי בחרת להיכנס לאתר ולהשתמש בשירותיו בין באמצעות מחשב, בין באמצעות הטלפון הסלולארי ובין באמצעות כל מדיה אחרת, קיימת ועתידית.
 • תקנון האתר, סעיפיו והוראותיו רלוונטיים ומתייחסים לכתובת הדומיין: www.seeyou.co.il 
 • לתשומת לב הגולשים - השימוש באתר מוגבל למשתמשים בני 18 שנים ומעלה.
 • חל איסור מוחלט לפרסם שירותי מין בתשלום באתר.
 • טרם השימוש באתר אנא ודא כי קראת והסכמת לתקנון ולתנאי השימוש בו. השימוש באתר כפוף למפורט במסמך זה ועל כן הנהלת האתר מחייבת לקרוא את תנאי השימוש המחייבים בקפידה וביסודיות (להלן: "התקנון")
 
בכל שאלה או בקשה הנוגעת לתקנון ולשימוש באתר, ניתן לפנות להנהלת האתר בעמוד "יצירת קשר".
 
גלישה באתר או כניסה אליו או שימוש בשירותים והתכנים המוצעים בו, מבטאת הסכמה מצדך לתנאי התקנון, והם יחולו על כל פעולה שביצעת או תבצע באתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.
 
הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או להוסיף ו/או למחוק מעת לעת את ההוראות בתקנון זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאים חדשים אלו יחייבו אותך מרגע פרסומם באתר.
 
בכל מקום בתקנון זה בו יופיע המונח: 
"גולש" או "משתמש" או "הלקוח" הכוונה לאדם או חבר בני אדם או כל ישות משפטית אחרת העושה שימוש באתר באמצעות רשת האינטרנט לרבות באמצעות תקשורת סלולארית או כל מכשיר אלקטרוני אחר.
 
במסמך זה "הנהלת האתר" וגם או "החברה" - לרבות עובדיה, מנהליה, בעליה והפועלים מכוחה או בשמה.
תקנון האתר מנוסח בלשון זכר ואולם הוא פונה אל נשים וגברים כאחד.
 
בחלק מקטגוריות האתר יתכן ויימצאו התניות ותנאי שימוש נוספים המתייחסים במפורט לאותה קטגוריה או לאותו שירות. השימוש בקטגוריות ובשירותים אלו כפוף הן לתנאי שימוש אלה והן לתנאים ולהסכמים הפרטניים שיימצאו בהם.
 
הסכם זה, המפרט את תנאי ההתקשרות בין החברה ללקוח, הנו ההסכם היחיד שנערך בין הצדדים. החברה לא תהיה מחויבת לכל הצהרה או הסכמה, שאינה כלולה בהסכם זה, אלא אם - כן נעשו על - ידה בכתב בהודעה ללקוח, לאחר תחילת הסכם זה.
 
הנך מודע כי אי ציותך את הכללים שבתקנון עלול להסב נזק כלכלי להנהלת האתר לרבות פגיעה במוניטין האתר. במידה ותפר את הכללים – הנך עשוי לשפות וגם/או לפצות את מערכת האתר וגם/או כל גורם אחר רלוונטי שהושפע וניזוק מהפרתך את הכללים ובגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.
 
כללי יסוד:
 1. חל איסור מוחלט להירשם לאתר לשם קבלה או העברת תשלום כלשהו בין גולש אחד לרעהו.
 2. חל איסור מוחלט לפרסם שירותי מין בתשלום ו/או שירותי זנות
 3. חל איסור מוחלט לעשות שימוש מוסווה באתר בשם אדם אחר שאינו אתה.
 4. הגלישה באתר מיועדת לגילאי 18 שנים ומעלה וחל איסור מוחלט להירשם לאתר ולעשות בו שימוש לכל מי שטרם מלאו לו 18 שנים. שימוש באתר במקרה של קטין יהיה באחריות הוריו ו/או האפוטרופוס החוקי עליו והנהלת האתר לא תישא באחריות כלשהי ביחס לשימוש הקטין באתר – על כל השלכות והמשתמע מכך.
 5. לתשומת לב, ייתכן ובאתר עשויים להופיע תכנים המותרים לצפייה ולשימוש בגירים בלבד (בני 18 ומעלה) המכילים בין היתר חומר פורנוגראפי ו/או כל חומר אחר אשר אינו מיועד לקטינים. ועל כן האחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה והשימוש באתר חלה על המשתמש, על הורי הקטין או על האפוטרופוס החוקי של הקטין בלבד, וכל המשתמש באתר פוטר את הנהלת האתר ועובדיה ומנהליה מכל אחריות בקשר לכך.
ביחס לתוכן ו/או המידע הנמצאים באתר
 1. הכרויות סיי יאו הנו אתר הפועל כרשת הכרויות חברתיות באינטרנט ולא ניתן לעשות בו שימוש או מטרה אחרת למעט זו.
 2. להנהלת האתר שיקול הדעת הבלעדי לקבוע ולהחליט אילו תכנים יוצגו באתר, משך הזמן שיוצגו, מה יהיה מיקומם ועיצובם וכל עניין אחר הקשור בהצבתם באתר.
 3. הלקוח מסכים, מודע ומאשר כי להנהלת האתר לא תהיה כל אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לאדם כלשהו וגם/או למשתמש באתר - כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על השירותים ועל הנתונים המופיעים באתר או על המידע והתכנים המופיעים בו.
 4. הנהלת האתר לא תישא באחריות לטעות במידע המפורסם באתר ולא תישא באחריות למידע מטעה ו/או שקרי שיופיע בדפי הפרופיל של משתמשי האתר – ההשלכות הנובעות מהגלישה והשימוש באתר הינה על אחריותו הבלעדית של המשתמש.
 5. הנהלת האתר לא תישא באחריות למידע ולתכנים שיתפרסמו בו על ידי גולשים ו/או צדדים שלישיים כלשהם או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות עליהם ו/או שימוש בהם.
 6. הנהלת האתר תהיה לא אחראית על התוכן המתפרסם על ידי המשתמשים באתר. הנפגע באופן ישיר או עקיף מהתוכן שפורסם לא יוכל לבוא בטענות וגם/או בדרישות וגם/או בתביעות כלפי הנהלת האתר ומי מטעמה.
 7. הנהלת האתר מודיעה למשתמש כי עליו להתייחס במשנה זהירות ובביקורתיות ביחס למידע שמתפרסם באינטרנט, ובכלל זה למידע המתפרסם בו לרבות בכל קטגוריה שמופיעה ותופיע באתר.
 8. הנהלת האתר לא תהיה אחראית למהימנותו, אמינותו, דיוקו או שלמותו. כל מידע המופיע המתפרסם באתר אינו מהווה תחליף לבדיקת התכנים המתפרסמים.
פרטים ומידע אשר נמסרים ע"י הגולשים באתר
 1. הגולש אחראי באופן בלעדי על תכנים שהוא מעלה או מפרסם באתר.
 2. המשתמש ימסור כתובת דואר אלקטרונית בזמן הרשמה באתר. ידוע למשתמש שלכתובת דוא''ל שימסור יגיעו עדכונים על דברים המתרחשים באתר, כגון: הודעות, לייקים, צפיות פרופיל וכדו.
 3. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות ולדיוק של תכני גולשים, ובכלל זה אינה אחראית לפגיעה או להפרה זכויות צד שלישי או הפרה של הדין בקשר עם תכני גולשים או בקשר עם שימוש כלשהו של גולשים באתר.
 4. יש לנהוג במשנה זהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת שם, כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות בעקבות השימוש באתר או בעקבות פרסום פרטים אישיים.
 5. הנהלת האתר תפעל ותעשה כל שביכולתה לשמור על סודיות בקשר לשמותיהם ופרטיהם של משתמשי האתר לרבות פרטי אמצעי תשלום ודוא"ל. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות במקרה של פריצה למסד הנתונים של האתר ושימוש לרעה בפרטים הנמצאים בו. 
 6. באתר מערכת המאפשרת למשתמש להעלות ו/או לשמור ו/או לצרף לכרטיסו קובצי תמונות ו/או וידאו שיוגדרו על ידו כחסויים ואולם אך ורק בהרשאה של המשתמש תינתן למשתמשים אחרים אפשרות לצפות בקבצים אלו. יובהר כי אין הנהלת האתר מתחייבת שמערכת זאת תעבוד כראוי וללא תקלות. אין הנהלת האתר מתחייבת שקובצי התמונות ו/או קבצי הוידאו שהוגדרו על ידי המשתמש כחסויים לא ייחשפו בפני משתמשים שאינם מורשים לצפות בקבצים אלו. משתמש שהעלה קובץ תמונה ו/או קובץ וידאו, והגדירם כחסויים נוטל על עצמו באחריות אישית בלבד ומודע לעובדה שכתוצאה מתקלה כלשהי בקוד האתר ו/או כתוצאה מפריצה לשרתי החברה וכיוצא מזה, קובץ התמונה ו/או הווידאו עשויים להיחשף בפני משתמשים שאינם מורשים ובכך הוא משחרר את הנהלת האתר ו /או צד ג' מכל תלונה ו/או תביעה ו/או כל אחריות שהיא.
 7. על אף האמור לעיל, הנהלת האתר אינה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתתף או לכל גורם שלישי, במקרה והמידע יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה בין במתכוון ובין מתוך רשלנות. 
 8. בהרשמה לאתר המשתמש נותן בזאת הרשאה להנהלת האתר להיכלל ברשימת לקוחות האתר אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר שלה בהתאם להתניות שבחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח–2008.
 9. הנהלת האתר תעשה כל שביכולה כדי למנוע העברת פרטים אישיים של לקוחותיה לצד שלישי אלא במקרה של מחדל הפוגע או העלול לפגוע באתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, או במקרים של שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי או במקרים של הפרת תנאי הסכם זה או במקרה של צו שיפוטי ו/או החלטת בית משפט במדינת ישראל המורה להנהלת האתר למסור את פרטי המשתמש.
 10. בנוסף תהיה רשאית הנהלת האתר לחשוף את פרטי המשתמש, כולל את פרטי ופירוט שיחות של משתמש עם משתמשים אחרים, כולל התנהגות משתמש באתר, כגון: מועד וזמן שימוש, צפיות ולייקים שקיבל ולעשות בהם שימוש כרצונה - בכל מקרה של מחלוקת או הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בין המשתמש לבין הנהלת האתר וגם/או מי מטעמה.
 11. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הגולש/המשתמש מודע לעובדה שכלל הנתונים הנמסרים על ידו וגם/או על ידי מי מטעמו בעת הזנתם לאתר אינם הוגדרו מראש כחסויים, לרבות שמות משפחה, אמצעי תשלום וכדומה, אלו ניתנים יהיו לשימוש, העתקה, הפצה, ביצוע פומבי, מתן הרשאה לצד ג', פרסום או תרגום והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה שהיא בנוגע למידע זה המפורסם באתר. 
אופן השימוש בשירותי האתר
 1. הכרויות סיי יאו הנו אתר היכרויות חברתיות הפועל ברשת האינטרנט וכאמור מיועד לגולשים מגיל 18 ומעלה בלבד.
 2. בהרשמתך לאתר הנך מצהיר שאתה מעל גיל 18. 
 3. ידוע למשתמש והוא מסכים לכך שלכתובת דוא''ל שימסור בהרשמה לאתר, יגיעו עדכונים על דברים המתרחשים באתר, כגון: הודעות, לייקים, צפיות פרופיל וכדו'. המשתמש יכול לבטל שליחת עדכונים בדוא''ל בכל עת בעמוד "הגדרות" באתר או לפנות לצוות תמיכה באתר.
 4. הכרויות סיי יאו מרכז עבור גולשי האתר את דפי הפרופיל של הנרשמים באתר כפי שנכתבו ע"י הגולשים.
 5. בהרשמתך לאתר הנך רשאי לעשות שימוש בחלק ניכר מדפי האתר ולצפות בחלק ניכר מדפי הגולשים הרשומים. 
 6. שימוש בחלק מתכני האתר מותנה בתשלום באמצעות אמצעי תשלום - המפורטים באתר. 
 7. עם הרישום וביצוע התשלום כנדרש - המשתמש באתר מקבל רישיון שימוש מוגבל ומוקצב בתכני האתר לתקופה מוגבלת בזמן.
 8. יובהר כי תקופת השימוש אינה ניתנת לעצירה, הפוגה ו/או לצבירה אלא באישור מיוחד מאת הנהלת האתר. 
 9. בנוסף מובהר כי רישיון השימוש הנו אישי ואינו ניתן להעברה. 
 10. רישיון השימוש מוקצה למשתמש ספציפי בכפוף לתנאי הרכישה ו/או השימוש המפורטים באתר.
 11. באישור הסכם זה מצהיר המשתמש כי שימוש בכל תכני האתר יעשה למטרות אישיות בלבד והמשתמש לא יבצע כל שימוש מסחרי וגם/או אחר בתכנים הנמצאים באתר. שימוש לעניין זה לרבות העתקת התכנים והפצתם לצורכי עשיית רווח וגם/או כל מניע אחר. 
 12. במקרה של מחלוקת ו/או חילוקי דעות בין הנהלת האתר לבין המשתמש, הנתונים הרשומים בבסיס הנתונים של הנהלת האתר – בשרתים, יהוו ראיה חלוטה לצורך הכרעה במחלוקת והם יהוו ראיה חלוטה בכל הליך משפטי בין הצדדים. 
תשלום עבור מנוי, מסירת פרטי חיוב המשתמש, חידוש או ביטול מנוי.
 1. עבור שימוש בחלק מהקטגוריות והפונקציות שבאתר, הנהלת האתר דורשת תשלום בהתאם לפירוט המופיע באתר.
 2. באישורו הסכם זה מצהיר המשתמש בדבר הסכמתו ורצונו כי הנהלת האתר תעשה שימוש בפרטי החיוב שנמסרו על ידו לצורך מתן רישיון שימוש בתכני האתר ולצורך הקמת מערכת פרופיל עבור המשתמש, ניהולה ותחזוקתה. אספקת השירות מותנית בקיום אמצעי תשלום תקף ברשות החברה, לצורך גביית דמי השימוש בשירות. חובת הלקוח ליידע את החברה בכל מקרה של שינוי בפרטי אמצעי התשלום, החלפתו ו/או ביטולו. כמו כן, הלקוח מתחייב להודיע לחברה מידית על כל גניבה ו/או אובדן ו/או שימוש לרעה בכרטיס האשראי אשר באמצעותו הוא מחויב.
 3. במעמד רכישת רישיון השימוש יידרש המשתמש למסור את פרטי אמצעי החיוב / כרטיס האשראי. מסירת הפרטים כאמור תהווה הסכמת המשתמש לחיוב כרטיס האשראי שפרטיו נמסרו.
 4. המנוי הינו מנוי חודשי מתמשך המתחדש אוטומטית במחיר המופיע במחירון המנוי. המחיר ייקבע ע''י הנהלת האתר ויכול להשתנות מעט לעט לפי שיקול דעתה של הנהלת החברה. ניתן לבטל את חידוש המנוי, לפי תנאיי הסכם זה, בכל עת על ידי פנייה מסודרת למערכת, באמצעות הדואר האלקטרוני המפור להלן: דוא"ל: [email protected]
 5. בכל פניה למערכת האתר לצורך הפסקת המנוי תידרש למסור נתוני אימות לרבות : מספר תעודת זהות וכן את ארבעת הספרות האחרונות של כרטיס החיוב. 
 6. יובהר בזאת כי באפשרותך לבטל את חידוש המנוי בכל עת והביטול ייכנס לתוקף בתוך 3 ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה או בהתאם לקבוע בכל דין. הביטול יהיה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן. המשתמש לא יהיה זכאי להחזר כספי מנוי ששילם בעבורו.למען הסר ספק, באחריותך (המשתמש) הבלעדית להודיע על ביטול/לא לחדש את המנוי. במידה ולא תתקבלנה הודעת ביטול מצדך כאמור, המערכת תחדש את המנוי באופן אוטומטי גם ללא כל התראה, בין אם בוצעה גלישה באתר בפועל ובין אם לאו.
 7. הנהלת האתר רואה בך אחראי בגין רכישות של השירותים ו/או המוצרים באתר אשר בוצעו באמצעות כרטיס האשראי שלך. הנך מודע לכך כי אם תבוצע בניגוד לדין ולאמור לעיל בקשה לביטול החיוב וכתוצאה מכך לא יכובד התשלום ששילמת בעבור השירות ו/או המוצר אשר רכשת, נראה בך כאחראי/ת הבלעדי לכך והדבר אף עלול לגרור תביעות משפטיות נגדך. 
 8. בנוסף, הנך מצהיר ומסכים בזאת שבמקרה בו תתכחש, באופן שקרי, לכך שנרשמת לאתר, מערכת האתר תעביר על פי הדין את פרטי בעל המנוי, וכן כל פרט אחר של בעל הפרופיל כפי שהוזנו אצלנו וזאת ככל שנדרש לכך על ידי צד שלישי או על ידי גורם כלשהו.
 9. יובהר בזאת כי החברה לא תחזיר כספי מנוי שנרכש על ידי הגולש גם אם עשה רק שימוש קצר בשירותי האתר.
 10. במידה וייזקף לזכות המשתמש זיכוי, הזיכוי יועבר בתוך 14 ימי עסקים לאחר אימות פרטיו המזהים של המשתמש אשר רכש את המנוי. למען הסר ספק, הזיכוי יוחזר לחשבון המשתמש באמצעות אמצעי התשלום בו חויב המשתמש.
 11. סיומה של התקשרות זו עם הפסקה מוחלטת של השירותים הניתנים למנוי על פי האמור לעיל. על אף סיומה של ההתקשרות מכל סיבה שהיא, ישלם המנוי לחברה את חובו בהתאם לתנאי הסכם זה, לרבות תשלום הפרשי הצמדה, ריבית פיגורים והוצאות גבייה, אם יידרשו. אין בניתוק, הפסקה או הגבלה של שירותים כאמור לעיל בכדי לגרוע מחובתו של המנוי לשלם לחברה את חובו בהתאם להתקשרות, לרבות תשלום ריבית פיגורים והוצאות גבייה, אם יידרשו.
 12. הנהלת האתר נוקטת באמצעי זהירות המתקדמים ביותר על מנת לשמור על סודיות המידע המועבר ע"י הגולשים. העסקאות באתר מאובטחות בטכנולוגית SSL המתקדמת בתחום של אבטחת מידע. כל הרכישות המבוצעות על ידי המשתמשים באתר מבוצעות בכפוף לאישור חברות כרטיסי האשראי ו/או חברות תקשורת אחרות.
 13. הינך מאשר בזאת כי החברה רשאית לגבות את התשלומים עבור השירותים המסופקים לך באמצעות צד ג' ו/או באמצעות כל גורם אחר מטעמה.
 14. המחירים הנקובים באתר כוללים מע"מ. הנהלת האתר רשאית לשנות את תעריפי השימוש והשירותים מעת לעת ע"פ שיקול דעתה וללא צורך במתן נימוקים וגם/או הסברים ללקוחותיה - בכפוף לשינויים במדד המחירים לצרכן ו/או שינוי גובה המע"מ ו/או שינוי בהיטלים הרגולטורים ו/או שינוי עלויות תפעוליות ו/או ע"פ שיקול דעתה הבלעדי.
אספקת השירותים
 1. הנהלת האתר תהיה רשאית לשדרג מוצר/שירות נרכש למוצר/שירות דומה - בהתאם לשיקול דעתה.
 2. הכרויות סיי יאו לא תהיה אחראית לאיחור או שיבוש בגין תקלות ברשת האינטרנט ו/או בשרתי החברה שאינן בשליטת החברה ושתגרומנה להפרעה בצפייה באתר.
 3. במקרה של תקלות טכניות תהיה החברה מחויבת לספק ללקוח מיד לאחר תום התקלה את השירות, ללא כל פיצוי, זיכוי או טענה מכל סוג אחר.
הנתונים והמידע האסורים בפרסום באתר
 
המשתמש באתר מתחייב בזאת: 
 1. להשתמש בשירותים בהתאם לתקנון ובכפוף להוראות ההפעלה ולהנחיות שימסרו מעת לעת ע"י הנהלת האתר.
 2. לא לחדור לחומר וגם/או לקובצי מחשב שלא כדין וגם/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישומים הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות עוינות הידועות כסוס טרויאני, תולעים, יישומים מזיקים וכו', למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים.
 3. לא לכלול סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.
 4. לא לכלול כל חומר העלול להטעות צרכן או משתמש אחר באתר.
 5. להימנע משימוש בתכנים המכילים אופי מאיים, בוטה, גזעני, או מעליב, או חומר פורנוגראפי או בעל אופי סקסיסטי - מיני בוטה או אחר שעלול לפגוע ברגשות הציבור בכלל וגולשי האתר בפרט.
 6. יש להימנע משימוש בתכנים העשויים לפגוע בסמלי מדינה, סמלי שלטונה לרבות סמלים מלוכניים וכן מכל פגיעה בדגלה, אתריה ההיסטוריים ומורשתה.
 7. לא להתעמר בציבור הגולשים בבקשות מטרידות ובאמירות מגונות.
 8. לא לכלול בתכנים המועלים חומר כלשהו המהווה פגיעה בפרטיות ו/או חדירה אליה, המרדה, הטעיה, הפרת זכויות יוצרים, הפרת סימנים ושמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכן הפרת זכויות אחרות כלשהן של צדדים שלישיים, עוולות מסחריות ו/או פגיעה בזכות לשם טוב, ו/או פגיעה בזכויות חוזיות ו/או בחובות אמון לאחרים ו/או הפרה אחרת של כל דין.
 9. לא לעשות שימוש בתכנים שיש בהם שידור של "דואר זבל", או משלוח המוני של הודעות דואר אלקטרוני או הודעות סמס שלא על-פי בקשת הנמענים. בנוסף, לא לכלול תכנים הנוגעים, במישרין או בעקיפין, לשירותי רדיו/ טלפון נייד ו/או לציוד קצה, ו/או לכל סוג של שירות שניתן או יינתן במישרין או בעקיפין על ידי מי ממפעילי הרדיו/ טלפון נייד/ ציוד קצה, אלא אם אושר מראש ובכתב על-ידי המפעיל.
 10. לא לעשות שימוש בשפה בוטה או גסה, שעשויה להעליב או לפגוע בגולשים באתר.
 11. לא להטריד גולשים בצ'אט, לא לפגוע בגולשי האתר ולא לעבור/להפר כל חוק בכל דרך אחרת.
 12. לא להעלות לאתר חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית או העלול לפגוע באדם או בחבר אנשים.
 13. לא לכלול כל חומר המהווה לשון הרע על אדם.
 14. להימנע מפרסום חומר האסור לפי הוראות כל דין.
 15. לא להסית לגזענות, לפגיעה באדם אחר, לרצח או לעבירה על החוק.
 16. לא לפרסם פרטים אישים של אנשים או מספרי טלפון או אמצעי התקשרות אחרים.
 17. לא לערוך פרסום מסחרי באמצעות כרטיס המשתמש באתר.
 18. להשתמש בשירותים בהתאם לתקנון ובכפוף להוראות ההפעלה ולהנחיות שימסרו מעת לעת ע"י הנהלת האתר.
 19. לא לשלוח הודעות באופן המעורר תלונות מצד המקבלים.
 20. לא לכלול כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים את מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
 21. לא לכלול כל חומר העלול להטעות משתמש באתר, למען הסר ספק יובהר כי חל איסור חמור להתחזות לאדם אחר או לפרסם את תמונתו של אדם שאינו המשתמש.
 22. לא להפנות לכל קישור (link) או לתת הפניה אחרת לחומר שפרסומו נאסר לפי מסמך זה.
 23. לא לנצל לרעה את השימוש באתר כדי לפגוע באחר באופן ידיר ו/או עקיף.
 24. חל איסור מוחלט לפרסם/להציע שירותי מין באמצעות האתר.
אפשרות גישה לאתר הכרויות סיי יאו
 1. הגישה לאתר מוגבלת בחלק מהפונקציות– עבור אורחים ונרשמים כחברים באתר. השימוש בפונקציות אלה מותנה במתן שם משתמש ו/או כתובת דוא''ל ו/או סיסמה ו/או רכישת מנוי. להנהלת האתר מסור שיקול הדעת המוחלט והבלעדי לקבוע אילו שירותים וקטגוריות תלויים ברישום כאמור.
 2. הנהלת האתר תהיה רשאית להוסיף או לשנות מעת לעת את כללי הגישה לקטגוריות ולשירותים או להתנות את הגישה אליהם באישור תנאים לפי שיקול דעת הנהלת האתר. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לקבוע את מדיניות התשלום בעבור השירותים הניתנים על ידה.
 3. הנהלת האתר לא תישא באחריות בגין קשיי גישה ו/או גלישה מצד המשתמש בשל כשל בציוד הקצה המצוי ברשותו.
קישורים הנמצאים באתר
 1. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לעמודי אינטרנט פעילים. הנהלת האתר רשאית להסיר קישורים שנכללו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט. העובדה שימצא קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.
 2. הכרויות סיי יאו לא תישא באחריות לתוכנם של האתרים המקושרים ולמידע המתפרסם בהם או לכל פרט אחר הקשור עמם ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע באתרים אלו.
אחריות של הנהלה ו/או מנהלי ו/או מפעילי האתר
 1. השירותים והמידע הניתנים באתר ניתנים לשימוש כמו שהם. לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לגולשים כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין תוכנם ותכונותיהם של המידע והשירותים, יכולותיהם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים.
 2. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי למסרים ו/או למידע ו/או לנתונים שיפורסמו באתר יהיה תוקף. הנהלת האתר מצהירה בזאת כי לא תישא באחריות כלשהי לתוכן המידע או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו באתר לרבות בדפי הפרופיל.
 3. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי פרטים הנמסרים באתר על-ידי המפרסמים בו יהיו מלאים, נכונים או מדויקים. אין ביכולתה של הנהלת האתר לבקר את אמיתות המידע הנמסר לה. הנהלת האתר לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות על מידע שפורסם באתר על-ידי צדדים שלישיים לרבות גולשים.
 4. הנהלת האתר אינה מתחייבת ששירותי הכרויות סיי יאו לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר או למחשבי המשתמשים, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.
 5. מעצם שימושך באתר – הינך מוותר על כל תביעה, טענה ודרישה כנגד מנהלי האתר ו/או מי מטעמם. אתה פוטר ומשחרר את מנהלי האתר ו/או מי מטעמם באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, אבדן או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, דמי נזיקין עונשיים, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, או אובדן נתונים.
 6. כמו כן הנך פוטר ומשחרר את מנהלי האתר ו/או מי מטעמם באופן מוחלט ובלתי חוזר מפיצוי שנגרם או ייגרם לך או לצד שלישי והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולשים המועלים או המופיעים באתר (לרבות תכנים שהעלתה לאתר), או לשירותים באתר.
 7. כמו כן אתה פוטר את מנהלי האתר ו/או מי מטעמם מאחריות לפיצוי כלשהו בגין עיכוב בשימוש או אי יכולת להשתמש באתר או בגין אספקה של שירותים, או בגין כל מידע, שירות הנובעים בכל דרך מן השימוש באתר. כל זאת, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת ובין בכל עילה אחרת, אפילו אם נודע למנהלי האתר או מי מטעמם על האפשרות של נזק כלשהו שעלול להיגרם.
 8. היעדר אחריותם של מנהלי האתר ו/או מי מטעמם יחול אף אם הפעילו ו/או יכלו להפעיל פיקוח כלשהו ואף במצב בו נודע להם האפשרות לנזק כלשהו, שעלול להיגרם לגולש או לצד שלישי כלשהו, וזאת בכל הקשור והנוגע לאתר, לשימוש בו, לאי יכולת להשתמש בו, לביטול השירותים, הגבלתם או להפסקתם.
 9. היעדר אחריותם של מנהלי האתר ו/או מי מטעמם יחול אף אם ניסו מנהלי האתר מרצונם הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה או להיענות לפנייה של גולש. סיוע שכזה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על מנהלי האתר ו/או מי מטעמם.
נעילה ו/או חסימת גישה לאתר
 1. הנהלת האתר רשאית, למנוע מכל משתמש את השימוש באיזה מהפעילויות באתר, כל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת וללא כל צורך בנימוק. כמו כן רשאית הנהלת האתר לבטל את תוקפו של שם המשתמש והסיסמה ולבטל חברותו באתר. הנהלת האתר תעשה כן באם יובא לידיעתה ולדעתה - שהופרו תנאים המפורטים במסמך זה או אם יתגלה מעשה או מחדל המנוגד לחוק או הפוגע או עלול לפגוע בפעילויות באתר, במשתמשיו, בהנהלת האתר או במי מטעמה, וכן מכל סיבה אחרת שתמצא הנהלת האתר לפי שיקול דעתה המוחלט. 
 2. הוראות סעיף זה אינן גורעות מזכויותיה של הנהלת האתר על פי החוק ועל פי הוראות נוספות בתנאי שימוש אלה ובתנאים מקוונים נוספים באתר.
שיפוי ו/או פיצוי
 1. כל משתמש באתר מתחייב לשפות את הנהלת האתר בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או עקב שימוש באתר שלא בהתאם לאמור בתקנון זה.
תמיכה טכנית
 1. הנהלת האתר תעשה מאמצים (ואולם אינה מתחייבת) לסייע בפתרון בעיות טכניות הקשורות עם השימוש באתר על פי פניות שתתקבלנה באמצעות דואר אלקטרוני בלבד ו/או באמצעות דרכי התקשרות אחרות כפי שתפורסמנה מעת לעת על גבי האתר.
מחיקת נתונים ומידע
 1. הנהלת האתר רשאית למחוק כל חומר שיימסר לה על ידי משתמשים באתר לרבות דפי פרופיל, וזאת על-פי שיקול דעתה הבלעדי. בין היתר, הנהלת האתר תהיה רשאית למחוק מידע כאמור מסיבות טכניות, או אם המידע שפורסם או האופן שבו פורסם מנוגד לחוק או מנוגד לאיזה מתנאי השימוש באתר, וכן מסיבות סבירות אחרות לרבות חשש להתחזות או פרסום פרטי צד שלישי בניגוד לרצונו. האמור לעיל אינו מחייב את הנהלת האתר לנטר את התכנים ביוזמתה ואינו מהווה התחייבות לטובת צד שלישי. 
 2. הנהלת האתר רשאית אף למחוק כל חומר שפורסם על ידה, לפי שיקול דעתה הבלעדי. 
 3. כל תוכן או מידע כאמור עשויים להימחק כעבור זמן קצוב. הנהלת האתר אינה מתחייבת שמידע ו/או פרסומת באתר במועד מסוים יוסיפו להתפרסם באתר גם בהמשך. 
 4. הנהלת האתר עשויה להוסיף ולפרסם מידע, אף אם נמחק בעבר מהאתר.
ביצוע שינויים באתר והפסקת ו/או ביטול השירות
 1. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את מבנה האתר לרבות שירותיו, עיצובו, היקפו וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם, הכל בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו בין השאר בהתחשב באופי השינוי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים. 
 2. לא תהיה למשתמשים כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. מובהר בזאת כי אין בעריכת שינוי משום הקלה ו/או שינוי ביחסי ההתקשרות החלים בין הנהלת האתר ובין הגולש בהתאם לתקנון זה. 
 3. השירותים באתר ניתנים בחלקם לפי שעה בלא תשלום. הנהלת האתר תהיה רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. 
 4. הנהלת האתר תעשה כל מאמץ על מנת לוודא כי פעילות האתר תעשה באופן סדיר ואולם תיתכנה הפרעות ברשת האינטרנט שאינן קשורות לאתר ושלהנהלת האתר אין כל אחריות בגינן.
אחר
 1. העבירה הנהלת האתר את זכויותיה באתר, או חלק מהן, לצד שלישי, תהיה רשאית הנהלת האתר להמחות גם את זכויותיה - כולן או חלקן, לפי תנאי שימוש אלה.
 2. מוצהר בזאת כי כותרות סעיפי הסכם זה נעשו מטעמי נוחות בלבד ואין להשתמש בהן לשם פרשנות ההסכם או הוראה מהוראותיו
זכויות יוצרים
 1. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק או למסור לציבור או לאחרים - תכנים המופעים באתר או כל חלק מהם בלא קבלת הסכמה מפורשת מראש ובכתב מבעל הזכויות בהם. אין לבצע ללא אישור בעל הזכויות באתר כל פעולה מסוג הפקה חוזרת, שיכפול, סריקה, הוצאה לאור, הצגה בפומבי ו/או העברה של המידע המפורסם באתר באמצעות דואר, פקס, דוא"ל, אינטרנט או אמצעים דיגיטליים בין בתמורה ובין שלא בתמורה. שימוש ו/או פרסום המידע המופיע באתר, באתרים אחרים ו/או בכל מקום ו/או מדיה אחרת, הינם אסורים בהחלט. 
 2. כל מסירת מידע המיועד לפרסום באתר יראו בעצם מסירתו לפרסום כי המוסר הנו בעל הזכויות בו וכי הוא רשאי למוסרו לפרסום. בעצם מסירת המידע לפרסום מקנה הדבר להנהלת האתר רישיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למכור, למסור לציבור ולהשתמש במידע כאמור לפי שיקול דעתה באתר ובכל אתר אחר ובכל פרסום אחר או נוסף של הנהלת האתר באמצעי תקשורת כלשהו. 
 3. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של הנהלת האתר בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, תיאורו ועיצובו וכל פרט אחר הקשור בו ובהפעלתו.
 4. אין לעשות כל שימוש מסחרי וגם/או אחר בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים המופיעים באתר או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.
 5. השם: "אינטרנט תקשורת" וכותבות האתר www.seeyou.co.il הינם סימני המסחר של הנהלת האתר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של הנהלת האתר בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
 6. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו'ב, לכל מטרה אחרת.
 7. שם האתר שמות השירותים, לוגואים וסיסמאות שיכולים ועלולים להופיע באתר, הינם סימני המסחר של הנהלת האתר ואינם ניתנים להעתקה או לשימוש, כולם או חלקם, בלי אישור בכתב מאת הנהלת האתר.
 8. לא ניתן להשתמש או להעתיק את המראה והצורה של האתר, כולל כל הכותרות של האתר, נוסח האתר, אייקונים וכולי ללא אישור בכתב מאת הנהלת האתר.
הדין החל וסמכות שיפוט
 1. דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, תקנון זה יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז צפון בלבד.